facebook instagram

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.

        Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane. (Cézanne)


S potešením Vám chceme oznámiť, že sme pristúpili k návrhu, financovaniu a k realizácii detského kútika JUMANJI, čím sa pre všetky detičky otvorí nový zázračny vesmír.

Detičky tu nájdu veľa druhov zábavy, všetko nové, čisté, voňavé hračky, na ktoré sa možno už dlho tešia z reklám, ktoré však nie sú bežne dostupné v iných detských kútikoch.

Príďte sa popri skvelej káve o všetkom presvedčiť

Pre detičky je otvorené :
Po-So od 10:00 do 20:00
Nedeľa len na objednávku


Vstup do detského kútika je spoplatnený sumou 3€ a každá začatá hodina 1.50€

Prenájom celého detského kútika je spoplatnený 36€ hodina, je nutné sa vopred ohlásiť, všetky informácie ohľadom detských osláv na telefóne 0944 011 739, 20€ zálohu pre zaobstaranie termínu je nutné priniesť VOPRED V HOTOVOSTI


Pravidlá v detskom kútiku


1) Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dou pobytu v centre. Za dospelú je považovaná osoba staršia ako 18 rokov.

2) Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov detského kútika JUMANJI.

3) Vedenie spoločnosti NENESIE zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí.

4) Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním v kútiku plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom.

5) Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách v kútiku.

6) Deti s nevhodným správaním budú z kútika vylúčené bez finančnej náhrady.

7) Deti, ktoré sa hrajú na preliezkach, nesmú mať pri sebe, alebo na sebe, žiadne predmety, alebo oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.

8) V priestore ihriska sa chodí iba v ponožkách.

9) Do priestoru kútika s preliezkami nie je povolené nosiť žiadne jedlo, ani nápoje. Konzumovať jedlo a nápoje je povolené iba v oddychovej časti.

10) Konzumovať je možné iba jedlo a nápoje zakúpené u nás. (Výnimkou je jedlo určené lekárom po konzultácii s personálom detského kútika).

11) V celom priestore je zakázané fajčenie.


Sme aj v katalogu Azet
Sme aj v katalogu Zoznam